“Một phần ba việc ra quyết định của người tiêu dùng dựa trên thiết kế bao bì” theo nghiên cứu được trích dẫn bởi The Paper Worker. Infographic dưới đây cung cấp một cái nhìn về các yếu tố khác nhau của bao bì sản phẩm và cách thức chúng ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Cảm xúc thường gắn liền với các biểu tượng thương hiệu như là những kí ức và những cảm xúc có thể được nhìn thấy, dẫn đến các mối quan hệ lâu dài giữa thương hiệu và người tiêu dùng “, The Paper Worker. Màu sắc cũng ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua hàng, cũng như kiểu chữ. Hơn nữa, thiết kế có khả năng không chỉ tạo cảm hứng cho việc mua sắm từ người tiêu dùng mà còn tạo ra hiệu ứng lan toả: “Một người bạn chụp ảnh bìa hấp dẫn và chia sẻ nó trên Facebook có tiềm năng rất lớn để chia sẻ nhanh chóng với người khác, do đó thu hút khách hàng mới”.