Logo là hình ảnh đại diện cho bản sắc của một tổ chức, một doanh nghiệp trong đó nó phải là duy nhất và độc quyền. Một thiết kế thương hiệu giá rẻ đẹp là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu thành công và lâu dài. Logo có sức ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng, thậm chí họ không nhớ tên nhãn hàng nhưng lại nhớ đến hình ảnh biểu trưng trên logo của nhãn hàng đó.

Logo không chỉ là một hình ảnh bình thường mà bạn đã từng nghĩ. Mà nó còn mang bản sắc của một tổ chức chính vì thế mà thiết kế của nó phải là duy nhất và độc quyền trong mắt người tiêu dùng. Do tầm quan trọng của nó trong việc xây dựng sự uy tín của một công ty, thiết kế logo ngày nay được coi là nhiệm vụ phức tạp nhất và đòi hỏi sự sáng tạo cao. Trong bài viết này là một loạt ý tưởng từ những con chim mang ý nghĩa của tự do, dũng cảm và sức mạnh cho thương hiệu. Chúng được coi là một kết nối giữa trời và đất. Một biểu tượng chim luôn chủ động, sáng tạo sẽ giúp bạn nhanh chóng xây dựng danh tiếng cho doanh nghiệp mình trong tương lai.

Thiết kế logoNhận diện thương hiệu