Trái cây là nguồn vitamin, cảm xúc tích cực và tâm trạng tốt.logo quả nhắc nhở chúng ta về mùa hè, bạn bè, vui vẻ, đầy nắng và ngày ấm áp.Xem bộ sưu tập các mẫu thiết kế logo trái cây và bắt nguồn cảm hứng đầy màu sắccủa riêng bạn.

Những nhà thiết kế, thì cảm hứng đượclấy từ rất nhiều nơi, nhiều đối tượng và các thứ khác nhau. Trong đó, nhà thiếtkế logo cũng lấy nguồn cảm hứng từ các loại trái cây. Trái cây có đầy đủ cácmàu sắc và chủng loại đa dạng, phong phú khác nhau, đó là những cá nhân có nhậnthức về trái cây. Dướiđây là các mẫu thiết kế logo thúvị được lấy nguồn cảm hứng từ trái cây:

Thiết kế logoNhận diện thương hiệu