Logo là nền tảng cho thương hiệu trực tuyến của bạn; nó sẽ xuất hiện trên đầu của trang web, trên biểu ngữ, bìa e-book và nhiều thứ khác. Thứ hai, một logo chuyên nghiệp thể hiện uy tín website của bạn. Thứ ba, một logo đáng chú ý sẽ đọng lại trong tâm trí của người truy cập; họ sẽ nhớ trang web của bạn và cảm thấy rất muốn trở lại.

Những loại hình xây dựng thương hiệu cho công ty thường được thực hiện bởi các công ty lớn chuyên về công việc này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm một số tiền và muốn thiết kế logo cho riêng bạn, có rất nhiều nguồn để lấy cảm hứng thiết kế logo. Thực tế, chúng tôi có thể có thể giúp bạn bằng cách trình bày showcase đẹp, mẫu thiết kế logo độc đáo và sáng tạo cho cảm hứng thiết kế của bạn.

Tất cả những logo dưới đây rất sáng tạo và theo xu hướng khác nhau như PhotoFill, Concealers, VariDots, Candy Stripe, Flip Flop, Sequential, nhưng Texting là một yếu tố phổ biến quan trọng nhất. Ngoài ra, cố gắng nắm bắt cách họ làm bằng cách sử dụng màu sắc cụ thể kết hợp, điều chỉnh kiểu chữ và chọn font.

Thiết kế logoNhận diện thương hiệu