Mỗi công ty cần có một biểu tượng xác định, họ muốn nó như là 1 chiến lược xây dựng thương hiệu của họ mà có thể làm cho chúng nổi bật bởi cái nhìn đầu tiên của khách hàng. Đây là lý do mà mỗi công ty chọn hình tượng này như là một thiết kế logo hiệu quả và tốt nhất sau này trở thành một thương hiệu riêng của họ. 
Một vai trò quan trọng của một thiết kế logo là nó giúp khách hàng trong việc phân biệt công ty mình với những công ty khác. Chúng ta đều biết rằng cá heo là một con vật rất thân thiện và nó có thể là một biểu tượng hoàn hảo cho các tổ chức khác nhau. Chủ yếu là loại logo được sử dụng bởi các động vật - các doanh nghiệp liên quan, nhưng cũng có thể được sử dụng cho bất kỳ tổ chức hay một công ty muốn làm nổi bật môi trường làm việc thân thiện và dịch vụ thân thiện. Dưới đây là danh sách một số mẫu thiết kế logo Dolphin đẹp cho các bạn có giá trị như một nguồn cảm hứng để họ có thể sử dụng chúng hoặc một số ý tưởng từ các biểu tượng để giúp các nhà thiết kế logo chuyên nghiệp xây dựng ý tưởng cho riêng mình.

Hai Baby Shop
baby shop logo design

CCSA
CCSA dolphin logo design

Seawaves
seawaves dolphin logo design

Ruslan Mashkov
rusian mashkov dolphin logo design

Francesca Menniti 2
Francesca menniti logo design

ColorSwim
colorswim dolphin logo design

Dolphin
dolphin blue logo design

Aquatico
aquatico dolphin logo design

Aragon
aragon dolphin logo design

Dolphin Love
dolphin love logo design

Dolphin Digital
dolphin digital logo design

Dolphin Surf
dolphin surf logo design

Dolphin Criuses
dolphin cruises logo design

Energy Dolphin
energy dolphimn logo esign

Dolphin Trainer
dolphin trainer logo design

Hot Dolphin
hot dolphin logo design

Dolphin
dolphin logo design

Dolphin decor
dolphin decor logo design

Giggles
giggles dolphin logo design

Dolphin
nice dolphin logo design

Fun Marine
fun marine dolphin logo design