Ngành thiết kế logo đang thay đổi với tốc độ chóng mắt, các xu hướng thiết kế logo nổi bật năm trước có thể trở nên lỗi thời ngay năm sau đó. Khi các phương pháp thu hút khách hàng trở nên hiệu quả hơn, thiết kế logo phải theo kịp tốc độ của xu hướng thiết kế. Những ý tưởng mới phát triển quá nhanh, nhà thiết kế có một thời gian khó khăn sau đó. Tuy nhiên, các chuyên gia cam kết nghiên cứu các xu hướng ngắn hạn và dự báo các xu hướng ngành thiết kế logo đang hướng tới.