Xácđịnh ngân sách quảng cáo hay tiếp thị là một câu hỏi không dễ trả lời của cácdoanh nghiệp. Các nhà làm tiếp thị thì luôn muốn có một ngân sách tiếp thị lớnđể khuyếch trương thương hiệu và gia tăng thị phần, trong khi người chủ doanhnghiệp thì lại cân nhắc việc giảm chi phí quảng cáo để tìm kiếm lợi nhuận.

Ngân sách tiếp thị cóthể được xác định theo 2 phương pháp chính tạm được gọi là: Phương pháp thụđộng là ngân sách sẽ được xác định dựa trên việc so sánh với ngân sách của đổithủ cạnh tranh. Hoặc xác định một tỉ lệ % nhất định dựa trên kinh nghiệm vànguồn lực của doanh nghiệp. Hoặc đơn giản nhất là một tỉ lệ % nhất định theodoanh số bán hàng. Phương pháp chủđộng là căn cứ vào mục tiêu phát triển của doanh nghiệp mà đưa ra một ngân sáchnhất định. Ví dụ, doanh nghiệp muốn gia tăng thị phần và dẫn đầu thị trườngtrong 2 năm tới thì ngân sách tiếp thị có thể phải tăng lên rất nhiều.

Một doanh nghiệp có thể chọn một trong các cách trên hoặc sửdụng cùng một lúc nhiều phương pháp để xác định ngân sách. Để giúp Bạn có thểthông tin thì chúng tôi xin giới thiệu 10 thương hiệu có ngân sách tiếp thị lớnnhất của Mỹ và thế giới:Thiết kế logoNhận diện thương hiệu