Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ việc đầu tư cho 1 hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh rất khó thực hiện vì ngoài chi phí tốn kém còn mất rất nhiều thời gian và công sức cho việc nghiên cứu để đưa ra những định hướng chuẩn cho toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu sau này.

Để khắc phục điều đó, VANO Design đưa ra gói dịch vụ VANO Basic – Gió cơ bản: Bao gồm Thiết kế Logo và các danh mục Nhận diện Thương hiệu cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập. Ngoài việc thiết kế đáp ứng được những yêu cầu chung cho công việc hiên tại thì Gói cơ bản vấn có những địch hướng về màu sắc, phong cách thiết kế… cho việc phát triển hình ảnh thương hiệu sau này của doanh nghiệp.

Bản Danh mục chi tiết hệ thống nhận diện thương hiệu cơ bản:

1. Thiết kế logo Thương hiệu

2. Quy chuẩn Logo
- Tỷ lệ & Yếu tố cấu thành logo
- Khoảng cách an toàn logo
- Khoảng cách Logo và Slogan
- Kích thước tối thiểu
- Màu sắc quy định của logo
- Vị trí đặt logo
- Những điều nên tránh khi sử dụng logo
- Logo âm bản & dương bản
- Màu đặc biệt
- Quy định hệ Font sử dụng

3. Hệ thống ấn phẩm văn phòng
- Card visit
- Tiêu đề thư
- Phong bì thư (loại to & nhỏ)
- Thẻ nhân viên
- Folder

Hồ sơ bàn giao khách hàng bao gồm:
+ Đĩa CD chứa file thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (đuôi JPG, CorelDRAW)
+ Hệ font sử dụng trong các văn bản và file thiết kế.
+ Sách in Hệ thống nhận diện thương hiệu