Để cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại đã có trên thịtrường thì 1 sản phẩm mới ra mắt ngoài yếu tố về chất lượng, tính năng, sự hữuích thì cần phải có sự khác biệt về mặt hình ảnh đối với mỗi bao bì sản phẩm.

Thiết kế nhận diện bao bì sản phẩm là sáng tạo 1 hệ thống quychuẩn từ logo, dấu hiệu nhận biết và màu sắc của sản phẩm 1 các đồng nhất trêncác vật phẩm hỗ trợ cho việc đóng gói và làm truyền thông.

Danh mục chi tiết hệ thống nhận diện bao bì sản phẩm baogồm:

-        Thiết kế Logo sản phẩm

-        Quy chuẩn màu sắc

-        Dấu hiệu nhận biết

-        Thiết kế bao bì sản phẩm

-        Thùng carton

-        Bộ tài liệu sản phẩm

-        Standee

-        Banner

-        Banner web

-        Phiếu Vochure

-        Phiếu bảo hành

-        Túi xách