• HOTLINE: 

Quay lại VANO Design/ Dự án / Thiết kế khác

GÓI THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

  • Gói cơ bản

    Gói nhận diện cơ bản

    Bao gồm thiết kế logo, quy chuẩn logo, hệ thống ấn phẩm văn phòng và biển hiệu. Gói thiết kế dành cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc mới đi vào hoạt động.

    Chi tiết
  • Gói tổng thể

    Gói nhận diện tổng thể

    Gói Thiết kế Logo và Hệ thống Nhận diện Thương hiệu dành cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn với các danh mục hoàn thiện như: Ấn phẩm văn phòng, Bao bì sản phẩm, biển bảng quảng cáo, website,....

    Chi tiết
  • Gói công cụ Makerting

    Gói Nhận diện Bao bì Sản phẩm

    Gói Thiết kế logo và nhận diện bao bì sản phẩm bao gồm một bộ sản phẩm dành cho một CHIẾN DỊCH marketing, một sự kiện hay một dòng sản phẩm mới sắp ra mắt thị trường.

    Chi tiết