Giới thiệu

Công ty Cổ phần Vano được thành lập năm 12 tháng 02 năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế logo, nhận dạng thương hiệu và tư vấn chiến lược truyền thông, digital marketing. 

Năm 2015, Vano mở rộng ngành nghề kinh doanh, gia nhập lĩnh vực phát triển, vận hành và kinh doanh các dịch vụ số.

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Vano được thành lập năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế logo, nhận dạng thương hiệu và tư vấn chiến lược truyền thông, digital marketing.

Từ 2017, Vano mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, tham gia vào lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số đa dạng dựa trên nên tảng dữ liệu lớn... Các dịch vụ Vano hướng tới lợi ích cộng đồng, mang lại giá trị thực cho người sử dụng dịch vụ.

Về công nghệ, Vano “đi tắt đón đầu” tập trung nghiên cứu AI– Machine Learning, Big Data, AR & VR, Blockchain…

Về kinh doanh, Vano phát triển và cung cấp các dịch vụ hữu ích cho người dùng. Đồng thời, hợp tác với các đối tác lớn để tạo nên các sản phẩm có thương hiệu mạnh, phục vụ tập khách hàng lớn.

Về môi trường làm việc, Vano quan tâm đến lòng nhiệt huyết, niềm đam mê và sáng tạo của mỗi con người làm việc tại công ty. Vano tôn trọng giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân, tạo môi trường tốt để các cá nhân được thử thách bản thân và phát triển những tiềm năng sẵn có trong mỗi con người.

 
tag

Bài viết liên quan