Giới thiệu

Công ty Cổ phần Vano được thành lập năm 12 tháng 02 năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế logo, nhận dạng thương hiệu và tư vấn chiến lược truyền thông, digital marketing. 

Năm 2015, Vano mở rộng ngành nghề kinh doanh, gia nhập lĩnh vực phát triển, vận hành và kinh doanh các dịch vụ số.

Lĩnh vực hoạt động

Vano cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thuộc các lĩnh vực sau:

     - Nhận diện thương hiệu: tư vấn và xây dựng các hệ thống quy chuẩn về nhận diện thương hiệu, thiết kế logo...

     - Digiatal Marketing: tư vấn và thực hiện các chiến dịch marketing trên môi trường mạng internet

     - Dịch vụ số: cung cấp các dịch vụ số trên mạng viễn thông

 
tag

Bài viết liên quan