Giới thiệu

Công ty Cổ phần Vano được thành lập năm 12 tháng 02 năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế logo, nhận dạng thương hiệu và tư vấn chiến lược truyền thông, digital marketing. 

Năm 2015, Vano mở rộng ngành nghề kinh doanh, gia nhập lĩnh vực phát triển, vận hành và kinh doanh các dịch vụ số.