1. Chúng tôi sẽ nhận được bao nhiêu mẫu thiết kế logo demo?

Trả lời: Sau 05 ngày chúng tôi sẽ gửi cho bạn ít nhất 06 phương án thiết kế logo demo. Bạn chọn 1 phướng án trong số đó và gửi lại, chúng tôi sẽ chỉnh sửa và thay đổi màu sắc để bạn duyệt lại 1 lần nữa. Trong trường hợp bạn không chọn được phương án nào trong 6 phương án trên chúng tôi sẽ gửi lại thêm 2 phương án mới sau 03 ngày làm việc. Tổng cộng bạn có thể nhận được 08 phương án thiết kế.

2. Chúng tôi được phép chỉnh sửa bao nhiêu lần?

Trả lời: Bạn sẽ được 2 lần nhận bản thiết kế demo khác nhau khi đã chọn được mẫu chúng tôi sẽ chỉnh sửa cho đến khi bạn đồng ý với thiết kế mới. Ví dụ như chỉnh lại hình, nét và thay đổi các màu sắc khác nhau của mẫu thiết kế logo. 

3. Chúng tôi cần chuẩn bị những gì?

Trả lời: Bạn chỉ cần cho chúng tôi biết 6 vấn đề sau:
- Xác định tầm nhìn công ty?
- Sản phẩm và dịch vụ của bạn là gì?
- Khách hàng mục tiêu của bạn là ai?
- Ai là đối thủ cạnh tranh của bạn?
- Điều khác biệt giữa bạn và đối thủ cạnh tranh là gì?
- Bạn có quan tâm đến phong thủy?

4. Chúng tôi nhận được những gì khi kết thúc hợp đồng

Trả lời: bạn sẽ nhận được các danh mục sau:
- Hệ thống nhận diện thương hiệu file ảnh
- Hệ thống nhận diện thương hiệu file gốc (file Corel)
- Hệ font sử dụng
- Quyển in hệ thống nhận diện thương hiệu
- Đĩa CD chứa file thiết kế gốc (Corel)

5. Trường hợp chúng tôi không ưng ý mẫu logo các bạn gửi thì sao?

Trả lời: Chúng tôi sẽ hoàn trả 50% trên tổng số tiền bạn đã ứng trước kèm với “BẢN CAM KẾT” bạn sẽ không sử dụng những mẫu logo do chúng tôi thiết kế.